黎智英保釋終審判決 通識變政治教育科 Clubhouse被內地封殺 - 09/02/21 「奪命Loudzone」長版本

「奪命Loudzone」
主持:劉細良、Anthony
題目:《黎智英保釋終審判決 通識變政治教育科 Clubhouse被內地封殺》
逢星期二 8:00 ~ 10:00 pm
Facebook:
killerloudzone
支持城寨Patreon
www.patreon.com/kowloonsingjai

评论 

 1. Kira Alexa

  Kira Alexa

  2 天 前

  Cls

 2. Jeff Chung

  Jeff Chung

  个月 前

  Dear both add oil!

 3. yeeyee keung

  yeeyee keung

  个月 前

  我哋漢人當然唔鍾意4啦丶44聲咁難聽、但佢哋系滿清人又點同呢?

 4. K W CHENG

  K W CHENG

  个月 前

  法治教室:4 minutes 30 seconds

 5. K W CHENG

  K W CHENG

  个月 前

  Logitech G : 30 seconds

 6. K W CHENG

  K W CHENG

  个月 前

  KANSAI : 5 minutes 30 seconds

 7. 7377 7377

  7377 7377

  个月 前

  support

 8. Abraham L

  Abraham L

  个月 前

  Pls help who in the jail in HK like MR Joshua Wong,Miss Agnes CHow,Mr Jimmy Lai........

 9. uyg Vawefgh

  uyg Vawefgh

  个月 前

  大连尸体加工厂 早在1999年8月,当时担任市长和市委书记的薄熙来就批准成立了一家外资企业:哈根斯(大连)生物塑化公司。德国人冯·哈根斯(Gunther vonHagens)发明了生物塑化技术,即将人的遗体扒了皮,注入塑胶做成人体标本,用于买卖和人体标本展览。哈根斯从中获利已超过上亿元。 哈根斯也曾得意地告诉中外记者,之所以选在大连建厂,理由非常简单:政府支持、政策优惠、尸体来源充足等。 2004年,大连医科大学教师隋鸿锦成立了“大连鸿峰生物有限公司”,凭借着人体标本展览、贩卖中国人尸体,从一个教师变成一个拥有3家公司的亿万富商。 追查国际组织调查证明,用于塑化的人类尸体不是来自捐献、不是无人认领的尸体,也不是来自“死刑犯”。这个行业极有可能依赖于中共政权对法轮功的迫害,被非法抓捕而拒报姓名的法轮功学员最容易成为“新鲜尸体的主要来源”。

 10. aprimiao aprimiao

  aprimiao aprimiao

  个月 前

  習思想嗰part笑L死 XDDD 好似喜劇之王考外賣仔有冇熟讀menu咁,不斷重覆又重覆問 hahaha 狂loop咁多次細良都係背唔到 XDD

 11. ming yiu

  ming yiu

  个月 前

  x你咪再播音樂啦、好Q煩啊

 12. Hung Fai Li

  Hung Fai Li

  个月 前

  Support and like

 13. yk Lau

  yk Lau

  个月 前

  法官已共產化,黎生好彩囚10去8年,吾好彩出吾反嚟

 14. Hui paul

  Hui paul

  个月 前

  捐助疫苗亞非拉丐幫弟子嗎!死十個當5雙!

 15. NK N

  NK N

  个月 前

  港共政府完全是為人民生命着想,因中國共產黨都講它是中國人民的大救星呀!所以港共政府及林郑都是冲着老百姓救苦救難而來的!我們這等蟻民應對黨國感恩賜!

 16. Dau Dau

  Dau Dau

  2 个月 前

  而家香港已無左無罪推定了,因為黑警既供辭可以亂來而全無後果,被捕者要四出搵片證明自己清白,香港而家變成要搵片證明執法者係錯,先可證明自己清白。

 17. melissa leung

  melissa leung

  2 个月 前

  牠根本就係唔想陪審團看到判冤案既成個過程同佢哋啲醜陋嘢曝哂光 ! 不讓陪審團有份係度去參與裁決,即顯示又係閂埋門打仔 ! 點判點冤都得 ! ! !

 18. So Ho

  So Ho

  2 个月 前

  佢只是對港人憎恨,日日唱住「你沒有好結果」的癡線女人。對住一個癡線女人,我們係無 SCIENTIFIC 同埋常識可言。

 19. Stephen Fung

  Stephen Fung

  2 个月 前

  小心一定輪到你兩位

 20. Tweetie Chan

  Tweetie Chan

  2 个月 前

  這淋病糵訛比江青還狠,只懂得想盡辦法去害香港人,它去找張擧能,把它當做自己的鴨,看它笑得幾賤。中學幾年只考得一次第一,就作大好像每年都第一。如不香港大學也不收,要求校長寫信才免強收取。全部都是大話。身為一個教徒,連天主的道理也欺騙,不得好死的。

 21. gigi kim

  gigi kim

  2 个月 前

  細良千祈咪番香港

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   唔好返香港呀,香港青山醫院爆滿哂呀

 22. melissa leung

  melissa leung

  2 个月 前

  既然已經撕毁中英聯合聲明,又唔承認人哋 既憲法,為何仲要沿用番人哋既法規來治香港 人罪 ? ! 呢啲做法真係極之自相矛盾同自打嘴巴 ! ! !

 23. Wendy Chan

  Wendy Chan

  2 个月 前

  很懷念97前自由,開放及多元嘅香港

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   乜97前你有自由去投選港督咩,咁一定係英國政府好L鐘意你🤣🤣🤣🤣

 24. P P

  P P

  2 个月 前

  中國好脆弱㗎你講少少嘢就可以危害到國家安全㗎啦

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   係咩,點解兩隻茂利主持仲可以日日踎響度放播CNglobal?點解無國安法人員去捉佢哋嘅?哦,原來香港真係好有歪論自由啊!真係好L鐘意香港!

 25. Steve Yu

  Steve Yu

  2 个月 前

  唉呀!共产党管治下的香港🇭🇰,那里会有法治?那里会有公义?香港🇭🇰那里会有希望?慘 !

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   咁你仲唔快啲爛去正義的尖英美國,那處有好多正義等緊你的財富去買呀

 26. Sek Ng

  Sek Ng

  2 个月 前

  嘩唔好玩咁大!

 27. TEENY CHOI

  TEENY CHOI

  2 个月 前

  瞓醒嗱! 同中国鬥❓ 点会鬥得贏呢❓

 28. Tony Ko

  Tony Ko

  2 个月 前

  曹总可以開班了 4.4.2.

 29. WAI TING WONG

  WAI TING WONG

  2 个月 前

  曹總勁呀👍🏻👍🏻👍🏻由內而外,再由外而內

 30. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  又咁講,打完任何疫苗都唔係即刻有効,重要打哂兩劑才可以試,保持距離仍要進行一段時間。

 31. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  一直都驚人唔聽話,即係對自己無信心。

 32. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  救咗自己人民先啦!

 33. Kong Man Hong

  Kong Man Hong

  2 个月 前

  維護四笏得

 34. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  梁卓偉都要保住份高人工的工喇。

 35. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  公眾假期警察及工作人員要比雙工。

 36. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  情序公義唔係個個國家都有都識㗎!

 37. Ruth Wu

  Ruth Wu

  2 个月 前

  香港人同林鄭的分岐係香港人面向國際,林鄭面向國內。

  • John Wong

   John Wong

   2 个月 前

   香港係中国的一部份,所有香港人都應該是維護黨的核心,習近平思想為黨核心,所以香港人要和林鄭一同面'向共産黨,再由黨面向國際

 38. Homan

  Homan

  2 个月 前

  你條 "曹總" 就係都要...不繼地講 (4,4;6,6) ! ~眼看 "細良" 面如 火紅火綠, 早就想跟 曹總, 提早開年 ! ~"曹總" 你仲講: (2,2,4,4;6,6)

 39. Homan

  Homan

  2 个月 前

  如果現在喺你身上 有"外幣", 你要小心.... ! ~這一刻换了是我,我會立刻掉咗去,不然被控告: "勾結外國勢力", 這樣就不值得了。 "上述全是: 無盡推論; 溫馨提示"

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   咁你要快啲掉哂你擁有的外‘弊‘去防止中毒

 40. Alex Fung

  Alex Fung

  2 个月 前

  DLM

 41. Homan

  Homan

  2 个月 前

  若問到 驚什麼呢....... ? ~參考於吉野家事件得來的最標準嘅答案...係: >>驚…無電 !

 42. Homan

  Homan

  2 个月 前

  中共..最近的那一次冤獄判案賠償了幾佰萬。(相信都記憶猶新)

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   中共有能力查出冤獄也有正氣去賠。

 43. Adam kwong

  Adam kwong

  2 个月 前

  祝牛運亨通,好人一生平安。

 44. ac3634

  ac3634

  2 个月 前

  黨校校長曹總

 45. Ali Ali

  Ali Ali

  2 个月 前

  ....被羊皮的狐狸終於要吃住草入羊郡家……🌾

 46. B.T.

  B.T.

  2 个月 前

  一陣間比兩個整 喊佢! 咁撚醜怪,到時再無人敢認係 中國人。

 47. kwok fai tam

  kwok fai tam

  2 个月 前

  打完疫苗,帶口罩。因那些疫苗是水,肯定無後遺症,但因無免疫,所以继續帶口罩,做好個人防備,萬一感染,大可話己變了種,龍門任搬。

 48. Josephine Wu

  Josephine Wu

  2 个月 前

  rule of law is destroyed by ccp & hksag

 49. Fred

  Fred

  2 个月 前

  祝同路人平安健康、邪惡滅絕、光明重臨😘🥰💕🎉

 50. PS PS

  PS PS

  2 个月 前

  Thank you

 51. Rabbit GoGo

  Rabbit GoGo

  2 个月 前

  No jury? Back to 300 years ago ...

 52. LAURA LEE

  LAURA LEE

  2 个月 前

  The ear plugs of Mr. Lau was making many noise....

 53. Chi Mak

  Chi Mak

  2 个月 前

  香港完了。

 54. 小小企鹅

  小小企鹅

  2 个月 前

  民主派只会打嘴炮,GCD就用枪杆子打你,没得玩

 55. 靈感之泉

  靈感之泉

  2 个月 前

  請大家支持這個良心頻道 他們用音樂唱出香港問題 諷刺不公義的事 可在YT搜 香港人音樂 或 UCE-Is9yQxQ1E66CSzsFuzCg 最近有藍絲招黑+惡意DISLIKE 希望同路人撐得更大力

 56. Hailun Tan

  Hailun Tan

  2 个月 前

  香港法治已經死左大半年了。劉細良這班人依然執迷不悟

 57. Li Susan

  Li Susan

  2 个月 前

  曹總好勁,好熟習思想

  • Sek Ng

   Sek Ng

   2 个月 前

   Li Susan 可能曹總是主席思想導師。

 58. stupid4321

  stupid4321

  2 个月 前

  白痴歐盟,邊個播毒都唔記得

 59. Gini Wong

  Gini Wong

  2 个月 前

  曹總,要慎言;免得像傑斯一樣。這個poke guys 政權冇人性!

 60. zpx wy

  zpx wy

  2 个月 前

  I want to join Kurious. May I know if it is necessary for me to signup Patreon first, or I can join Kurious directly?

 61. Joshua Wong

  Joshua Wong

  2 个月 前

  曹總好記性,細良就嚟擊死佢 😂

 62. Kk Cheng

  Kk Cheng

  2 个月 前

  城寨同工,事事顺利,平平安安

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   在呆灣省的井底永久住就永久平安,祝福你

 63. Kk Cheng

  Kk Cheng

  2 个月 前

  細良,曹總,給你們拜過早年,祝你們出入平安,身體健康。

  • Chan Ms

   Chan Ms

   个月 前

   Hong Kong is belong to China, everybody knows, we have to get rid of mob and traitor! Even that 2 hosts

 64. 思斯

  思斯

  2 个月 前

  中國內地的年青人去探索火星,可悲中國的香港特別行政區年青人, 探索怎樣去破壞自己的國家 😢😢😢 中國內地的年青人在探索製造導彈防禦系統, 可悲中國的香港特別行政區年青人,在探索製造汽油彈😢😢😢

  • david yeung

   david yeung

   个月 前

   內地的年青人的坏不是天生的,造毒奶粉的官商勾结,造毒疫苗的富贵显赫,造毒酱油的开宝马,造毒食品的穿名牌,而爆料这一切的人却被抓捕、被失踪、被自杀,弱肉强食的环境下,同胞为了利益更为了生存,就一定会变坏. 一個國家的進步與民族興衰不只看經濟的成長, 而是社會文化與人民質素的養成。100年(不是3千或5千年)的中共洗腦, 比黑社會更黑, 更暴力的偷、呃、拐、騙文化只養成了一代又一代沒有文化與修養的👺貪腐幹部及暴發户。🙄

 65. 思斯

  思斯

  2 个月 前

  中國之所以強大,是因為中國共產黨將十四億中國人的幸福,作為奮鬥的目標🇨🇳🇨🇳👍👍👍

  • david yeung

   david yeung

   2 个月 前

   独裁政府里的所有人都是冲着财、性去的!襟兄弟特別多, 淫妻亂子處處在, 冤枉來冤枉去, 道德敗壞至極 中國真係無其不有,竟然私生子都是假的。癩小民的貪腐只是冰山一角 揭露中共全部上上下下官員無一不貪和道德敗壞的春代表而已! 極權不倒,人民難安寧。成日話勤勞致富,係大陸農民工最勤勞,冇話農民工最有錢,有錢嘅全部係權貴,大陸D狗官手臂一揮,財源滾滾來,個個貪官把平民榨乾榨淨。🤭🤭🤭

  • 荒島天下

   荒島天下

   2 个月 前

   未瞓都發夢,快啲去瞓啦,個夢會完整好多㗎!

 66. 思斯

  思斯

  2 个月 前

  感恩國共產黨👍👍山河無恙🇨🇳🇨🇳幸福中國👍👍做中國人好開心😄😄好自豪

 67. Steven Wong

  Steven Wong

  2 个月 前

  曹總 係咪真係嗅㗎?

 68. Steven Wong

  Steven Wong

  2 个月 前

  有六啦,六穩

 69. kermitbq

  kermitbq

  2 个月 前

  西班牙文 J 讀 H 音

 70. 福港

  福港

  2 个月 前

  林鄭簽「唐天寶評花」即任我評論,道理任我講解.好壞任我品評決定///春港破財季節

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   請講人話

 71. Miyako Majyo

  Miyako Majyo

  2 个月 前

  我個腦唔係用嚟裝垃圾!

 72. Hakka

  Hakka

  2 个月 前

  Like !

 73. Tony Tse

  Tony Tse

  2 个月 前

  細良就明白我哋70-80年代中學,模範中學有探員做老師,其實係反黑組探員,各適其式扮演陸續有黎,警察都承認假扮示威者,國安人員做老師都有機會㗎!

  • Alex Fung

   Alex Fung

   个月 前

   契弟吾洗扮!😝

  • ster fir

   ster fir

   个月 前

   ·

 74. Mandy

  Mandy

  2 个月 前

  曹總好charm😍😍

 75. Ronnie Chan

  Ronnie Chan

  2 个月 前

  仲有細良識44264點解

 76. Chan Wong

  Chan Wong

  2 个月 前

  中共只怕一樣嘢, 就係資金流失。所以真正有用嘅抗爭就係每個香港人都將所有資產匯去海外, 就算唔打算移民嘅都要將資產匯走。 其他任何在港做嘅抗爭都只係自欺欺人, 徒勞無功。

  • Chan Ms

   Chan Ms

   个月 前

   中國仍有開釆不完的资源,短短70年都令全世界刮目相看,多讀歴史啦中國的香港人,打從明朝開始香港就屬廣東宝安縣菅治,现在的中國是從一窮二白的癈墟建成,火箭,核子,北斗,5G科枝皆有,台湾仍被美國牵着鼻子,對美國不敢説no, 連人格都未有,作為中國人是自豪的,我敢向外國人説不!你敢嗎? 生於斯,長於斯,我永遠是中國遠離膝下的熱血女兒,

  • ronlo33

   ronlo33

   个月 前

   只是没有资產的人才有此想法!

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   乜你有咁大神通力量可以令到每個香港人都將所有資産匯去海外咩,咁不如比你做特首

 77. Chan Wong

  Chan Wong

  2 个月 前

  777話中共已講明擁雙重國籍嘅港人在香港沒有外國領事保護權; 之前777又要求20/2後所有到達香港航班嘅本港機組人員要強制隔離21日; 而人大又會在3月初開會商討關於BNO問題。 現在已很明顯, 強制本港機組人員抵港後要隔離21日是為了大幅減少港人去英國嘅航班, 令港人滯留香港。3月人大開會後就提出封港, 而現在話擁雙重國籍嘅港人在香港沒有外國領事保護權, 就是要滯港嘅港人得不到外國領事提出救援。 因此, 港人應在3月人大開會前立即離開香港, 這是封港前的最後離開機會。但由於太多人要走而機位不足, 封關前後將會有很多人仍走不到。因此, 香港人, 特別是想走但2月尾都走唔到嘅香港人, 應立即將所有資產匯去海外, 就算人走不到, 都可避免封關後資產被凍結或充公。在港時要用幾多錢才匯幾多回港作日常使用。如封關後你能成功投渡去外國, 你都有錢可用。

  • Lee Mandy

   Lee Mandy

   个月 前

   香港人好彩有你兩,支持加油,香港係好地方,保重!

 78. ワスレナ

  ワスレナ

  2 个月 前

  屌⋯看到2:26:20⋯真心覺得曹總冇救⋯去解釋 blue shit 是一個有多 blue shit 的行為⋯ 你真的知道嗎?看到細良在迫聽⋯真的可憐🤢🤢

 79. Edward Au

  Edward Au

  2 个月 前

  今日犯咗聽日嘅法🙄

 80. Leung Diana

  Leung Diana

  2 个月 前

  很喜歡曹總對習思想解釋從而解釋洞釋中共心態.繼續加油.好好聽

  • Chun hung Leung

   Chun hung Leung

   2 个月 前

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~九~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~孓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~九~~~~~~~~~X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~犭~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~亠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~???

 81. Lau Apple

  Lau Apple

  2 个月 前

  曹總今次髮型好型仔呀!

  • Sek Ng

   Sek Ng

   2 个月 前

   Lau Apple Bill Gate 成世dressing

 82. Bee Lau

  Bee Lau

  2 个月 前

  liked

 83. Calvin Kong

  Calvin Kong

  2 个月 前

  good

 84. somboon cheung

  somboon cheung

  2 个月 前

  請兩位吾好成日羅港產片出尼講,果班所謂明星有幾多人有正義?

 85. Eldon Choy

  Eldon Choy

  2 个月 前

  細良不如講下其它野,例如系加拿大生活,飲食,政制之類。其實人人都知港府系好7,唔使日日屌既。大家都好關心你系加國生活好唔好。

 86. 忘記從前

  忘記從前

  2 个月 前

  習思想個啲自信,聽咗咁多次,都無一個記到,曹總勁

 87. hoisan au

  hoisan au

  2 个月 前

  支持🍎 支持城寨 支持細良 支持 Patreon 🎈 🐢🚶🏃

 88. Ivan Hui

  Ivan Hui

  2 个月 前

  感謝兩位的分享

 89. lala yuen

  lala yuen

  2 个月 前

  原來最倦戀殖民地是現任律政司。 香港現在有兩套法律! 中國模式 、殖民地模式,邊套啱就用邊套。

 90. ワスレナ

  ワスレナ

  2 个月 前

  因為「四」這個字在做詞時,等於「全部」的意思,原義為「四方」,例:四面楚歌。 另外⋯我也擔心曹總⋯你看太多雜交思想⋯已經上腦了,有一句話「當你注視深淵時,深淵也注視著你。」

 91. Ert gaozhen

  Ert gaozhen

  2 个月 前

  沉重阳曾经是中国著名的器官移植专家,最近被中国共产党政权清洗,并被从中国政协全国委员会撤职。 沉曾任天津市中央第一医院器官移植中心主任和武警总医院肝移植研究所主任。在天津市中心第一医院的官方网站上,沉被介绍为“著名的器官移植专家”。 根据医院的网站,“ 1998年,他建立了第一家器官移植研究所,并培训了许多器官移植工人。他领导该团队协助该国近70个医疗部门进行了肝移植。在20年的时间里,他和他的团队完成了10,000多次肝移植。” 在中国统一战线部门的网站上,它表示,在沉军的领导下,到2010年,中央第一医院进行了5,000次肝移植。 在百度百科(百度百科)页面上有关沉的另一篇介绍说,沉到2014年完成了近10,000例肝移植,占全国肝移植病例总数的四分之一。 沉在如此大量的器官移植中的介入揭示了中国政府批准的一项黑暗罪行-杀害了法轮功学员和其他良心器官的器官。 器官收获的历史 与许多建立了器官捐赠系统的国家不同,中国没有器官捐赠系统。由于传统文化的影响,中国人死后更喜欢保持身体完整,没有多少人接受西医提出的捐献器官的想法。 众所周知,中国共产党政权利用死囚囚徒的器官进行高级官员的移植。但是由于囚犯人数有限以及器官的健康状况,这只能在很小的范围内完成。 自1999年7月以来,中国共产党政权下令迫害法轮功,这是一种身心修养法,器官移植的数量猛增。2006年4月,一名外科医生的前妻参与了将法轮功学员从活体器官中取出器官的活动,向全世界揭露了这些罪行。 正在进行的调查 从那时起,人权活动家一直在调查这种从活人身上摘取器官的可怕罪行。 2006年7月,加拿大前亚太地区国务卿戴维·基尔古(David Kilgour)和加拿大人权律师戴维·马塔斯(David Matas)发表了长达45页的报告,结论是:“ ...中国政府及其在许多地方的机构自1999年以来,该国,特别是医院,还有拘留中心和“人民法院”,已经处死了大批法轮功良心犯,但人数不详。他们的重要器官,包括心脏,肾脏,肝脏和角膜,几乎同时被高价扣押出售,有时还卖给外国人,外国人通常要等待很长时间才能在自己的祖国自愿捐赠这些器官。” 2016年6月,他们三人与美国调查作家伊桑·古特曼(Ethan Gutmann)共同发布了有关中国强迫器官收获的最新调查报告。他们调查了中国的数百家医院,并得知他们在“下订单”后的几周内为患者提供了移植手术。只有在器官供应量巨大的情况下才能做到这一点。 他们的调查还显示,一些中国医院每年实际进行的移植数量已经超过了官方公布的全国总移植数量,每年的总数在10,000至15,000之间。报告称,2006年至2016年间移植的器官数量惊人,主要来自法轮功学员,他们因拒绝放弃信仰而被捕和监禁。 2016年6月13日,美国众议院一致通过了第343号决议,该决议呼吁中国“立即停止从所有良心犯身上摘取器官的做法。” 它要求中国结束对法轮功的17年迫害,并释放所有法轮功学员和其他良心犯。它还要求中共“对器官移植的滥用行为进行可靠,透明和独立的调查。” 最后但并非最不重要的一点是,它呼吁美国国务院每年向国会报告禁止向从事强迫器官移植或身体组织移植的中国人和其他国民提供签证的实施情况。 Matas,Kilgour和Gutmann受邀参加2016年6月29日在欧洲议会举行的听证会,并介绍了有关中国系统性器官收获的最新报告。他们敦促欧盟采取行动制止暴行。 根据马塔斯的说法,从调查中得出的最后结论是,中共强迫整个国家参加了大规模谋杀案。他说,受害者主要是法轮功学员,还有维吾尔族,藏族和家庭教会成员。他说,中共镇压他们是获得器官移植的一种手段。 正如马塔斯(Matas)指出的那样,当犯下大规模罪行并杀死数以万计的人时,犯罪者的人数不少于受害者。他提到几个:那些谁执行的对法轮功修炼者的血液和器官测试,狱警谁在从业者带来的,医生和谁进行的移植手术护士的的代理610办公室谁是负责的迫害,以及那些对从业者散布仇恨的人。 一个独立的人民法庭,即中国法庭,在其于2019年6月17日在伦敦作出的最终判决中表示,有明确的证据表明,中国“多年来已经大规模地进行了强制器官摘除”。 尽管中国政权从2015年起一直坚持器官移植来自自愿捐助者,但仲裁庭表示,这种做法仍在进行。专家小组说,可以肯定的是这些器官来自被监禁的法轮功学员,他们“可能是主要来源”。 法庭主席杰弗里·尼斯·奎斯特爵士(Sir Geoffrey Nice QC)在6月17日作出判决时说:“结论表明,有很多人无缘无故地死于可怕的死亡,而且还有更多人可能遭受类似的痛苦。” 国际小组在考虑了各种书面和口头陈述后得出了结论,包括在两次公开听证过程中提供了50多名证人的证词。

 92. rootoflove

  rootoflove

  2 个月 前

  Clubhouse 平台用的聲音技術軟件來自一間叫 Agora 公司,在夕谷同上海都有 office, 但從刊登出來的工作機會,大部分R&D 都應該在夕谷和印度。

 93. Danny P Mak

  Danny P Mak

  2 个月 前

  如果有不自知穩性病者,趁未封區前,走到己封過之區暫住避撿,再散病毒,封區有何用.

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   你講得啱呀,我知道有十幾個黃人做過呢條橋呀,黃人話要播毒作為攬抄香港喎

 94. chung kwok Ho

  chung kwok Ho

  2 个月 前

  Singjai 加油

 95. Alvin Lau

  Alvin Lau

  2 个月 前

  科學係 recognized and judged by process, not by result on its own. 所以就算國藥係撞棍有效,從科學發展角度也不值得鼓勵,科興更無謂提。

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   哦,你咁叻就做乜你唔去在權威的’刺針‘出份article 去爭取你的科學理論啦

 96. Lau Apple

  Lau Apple

  2 个月 前

  英國家姐👍👍👍👍👍

 97. Lau Apple

  Lau Apple

  2 个月 前

  🙏🙏盼望神為香港開路!盼望神祝福好人一生平安!阿們!

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   神一定會打救你

 98. Lau Apple

  Lau Apple

  2 个月 前

  拜托自己友購物、股票時睇睇產地來原!出街食飯時做下功課🙏🙏🙏

 99. Miu Miu

  Miu Miu

  2 个月 前

  兩種,Pharisees:以為高深教育系出名門漠視其他不舆其9up,自吹自擂,另一種吃喝玩樂,表面導人先玩為先卻晚晚挑燈夜讀,呢幾十年来教育體系做就呢d效應

  • Eve Li

   Eve Li

   2 个月 前

   係呀,呢廿三年來香港的教育系統就係有這種黃師滲入咗

 100. Cheung Ivan

  Cheung Ivan

  2 个月 前

  Add oil

下一个